Tiny editor içindeki value değerini javascript ile nasıl alabilirim

Selam arkadaşlar tiny editor eklediğim zaman textarea içindeki value değerini bir türlü alamadım javascript ile bunu nasıl alabilirim. yani textarea içine yazılan yazıyı almak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.

İçerik
29-12-2020 22:59
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
	<title>Test site</title>
	 <script src="https://cdn.tiny.cloud/1/64cam0amaz6qq0iscc9m9h1bzhgmh6rvplfilhmgi0ashfxp/tinymce/5/tinymce.min.js" referrerpolicy="origin"></script>
</head>
<body>

 <div id="genel">
<textarea name="content" id="content"></textarea>
<button id="btn">Gönder</button>
</div>
<script>

	tinymce.init({
 selector: 'textarea#content'
});

 var btn = document.querySelector('#btn');

  btn.addEventListener('click',function(){
 
    var x = document.querySelector('#genel [name="content"]');
  
  alert(x);

  });
  

</script>
</body>
</html>

Yükleniyor...