PHP'de bir metnin belirli bir kısmını maskeleme

Bazı projelerimizde bir metnin belirli bir kısmını maskeleme ihtiyacı duyabiliriz. Örneğin TC numarası, bir makalenin belirli bir kısmı gibi.. İşte bu durumlar kullanabileceğiniz kullanışlı bir fonksiyonu sizlerle paylaşıyoruz.

İçerik
10-07-2023 09:43

Aşağıdaki örnekte, maskText() fonksiyonu, $text değişkenindeki metni belirli bir kısmını ($visibleChars) maskeleyerek ($maskingChar) döndürür. Maskelemenin başlangıç noktası $maskingStart olarak belirtilir.

Örnek kodda, "Hello World" metni kullanılmış ve metnin 2. karakterinden başlayarak 4 karakteri açıkta bırakacak şekilde maskeleme yapılmıştır. Maskeleme karakteri olarak varsayılan olarak * kullanılmıştır.

Sonuç olarak, $maskedText değişkeninde metnin maskelemesi elde edilir.

Kodunuzu ihtiyaçlarınıza ve mevcut projenize göre uyarlayabilirsiniz. Örnekteki varsayılan değerler dışında farklı ayarlamalar yaparak istediğiniz şekilde metni maskeleyebilirsiniz.

Örnek Kod : 
 

function maskText($text, $maskingChar = '*', $visibleChars = 4, $maskingStart = 0) {
    $textLength = strlen($text);
    $maskedText = '';

    for ($i = 0; $i < $textLength; $i++) {
        if ($i >= $maskingStart && $i < ($maskingStart + $visibleChars)) {
            $maskedText .= $text[$i];
        } else {
            $maskedText .= $maskingChar;
        }
    }

    return $maskedText;
}

$text = 'Hello World';

// Metni maskele
$maskedText = maskText($text, '*', 4, 2);

echo 'Maskeleme Sonucu: ' . $maskedText;
 


Yükleniyor...